over

Marlies Souverein, of Ranger Marlies, is de persoon achter Moves by Nature. Na een bewuste keuze om een carrière switch te maken van tuin- en landschapsontwerper naar natuurgids, heeft Marlies een jaar lang in de Amerikaanse nationale parken doorgebracht als vrijwilliger om daar de kneepjes van het vak te leren.

Als zelfstandige biedt zij u tochten door de natuur op maat. Dit kan zijn voor een half uurtje maar ook voor een gehele dag. Haar kracht ligt in de kennis van natuur en landschapshistorie, door de verhalen komt een tocht tot leven.

Naast het verzorgen van gegidste tochten kan Marlies u ook helpen een uitgestippelde route te verwerken tot een brochure die door uw gasten kunnen worden gebruikt voor een zelfstandig te ondernemen tocht. Door om tafel te gaan kan worden gezocht naar de beste oplossing die bij u of uw onderneming past.

Kijk ook eens onder het kopje PORTFOLIO, voor eerder uitgevoerde projecten.

Neem voor vragen vrijblijvend contact op met Ranger Marlies op 06 – 177 24 879 of movesbynature@gmail.com

English below

This slideshow requires JavaScript.

Marlies Souverein, or Ranger Marlies, is the person behind Moves by Nature. After a conscious decision to switch careers from landscape architect to nature guide, Marlies spent a year as a volunteer in the American national parks to learn the tricks of the trade.

As a self-employed she offers tours to size through nature. This can be for half an hour, but can also stretch to a full day. Her power can be found in knowledge of nature and landscape history, through the stories a journey comes to life.

In addition to taking care of guided tours, Marlies can also help you to design a specific route into a brochure that can be used by your guests for an independent tour. By sitting down together we can search for the best solution that suits you or your company.

Also look under the heading PORTFOLIO, for previously executed projects.

Feel free to contact Ranger marlies for questions at 06 – 177 24 879 or movesbynature@gmail.com